Skip directly to content

Kdy začít s mléčnou výživou u dětí?

V pozdějším kojeneckém věku dítěte je pro některé matky obtížné zajistit dostatek mateřského mléka podle potřeb dítěte. Důvodů může být mnoho, včetně nutnosti nebo rozhodnutí vrátit se zpět do práce.  Řešením je tedy zařazení kravského, popř. jiného mléka do výživy.