Skip directly to content

O projektu

Projekt Bílé plus je projektem Agrární komory ČR a je financován z prostředků Evropské unie a České republiky. Do projektu je zároveň zapojena Slovenská polnohospodářská a potravinářská komora. Spotřeba mléka a mléčných výrobku od roku 1989 v dlouhodobém horizontu klesá.

Cílem projektu Bílé plus je zvýšit spotřebu mléka a mléčných výrobků u všech skupin populace České republiky. Na projektu Bílé plus spolupracují odborníci, kteří mají dlouholeté zkušenosti s výzkumem mléka nebo s výživovým poradenstvím. Projekt Bílé plus navazuje na stejnojmenný projekt, který se realizoval v letech 2010 - 2013.

Projekt Bílé plus je tříletý a byl zahájen 1. února 2014. Plán komunikace je rozdělen do tří let a vždy bude zaměřen na předem daná a aktuální témata a aktivity.