Skip directly to content

Podle čeho poznáte náhražky mléčných výrobků?

Podle čeho poznáte náhražky mléčných výrobků?

Protože se stále častěji setkáváme s alternativami k mléčným výrobkům, přinášíme vám několik tipů, jak je rozpoznat od poctivých produktů zhotovených z mléka.

Pokud výrobce při zpracování mléka nahradí některou základní složku mléka jinou nemléčnou složkou, musí o tom spotřebitele náležitě informovat na deklaracích výrobku. Daný produkt nesmí již označit vyhrazeným termínem pro mléčné výrobky.
„Použité způsoby označování nás nesmějí uvádět v omyl. Hlavně pokud jde o charakteristiky potraviny a zvláště o její povahu, identitu, vlastnosti, složení množství, trvanlivost, původ nebo vznik, způsob výroby či získávání," objasňuje Ing. Jiří Kopáček, CSc. z Českomoravského svazu mlékárenského v rámci projektu Bílé plus.


Podle platné legislativy by měly být analogové výrobky prodávány odděleně od mléčných výrobků nebo alespoň regály s nimi náležitě označeny. Chyb se ale často dopouští obchodníci při podpoře prodeje, např. v letákových akcích.
„Jihočeské „AB" není máslo, ale směsný roztíratelný tuk. „Javor" není tavený sýr, protože obsahuje rostlinný tuk. Použitý název „Másličko" u směsného roztíratelného tuku je lživý a klamavý," uvádí vše na pravou míru odborník.
Taktéž například produkty Vintíř, Rodinka, Hit nejsou tavenými sýry, protože výrobky obsahují nemléčnou složku - rostlinný tuk. „Jsou to tedy analogové produkty, které se mohou označit pouze jako „tavený výrobek", „potravinářský tavený výrobek", „tavené plátky" či „tavený krém". V zásadě se tedy nesmí použít vyhrazený mléčný termín „sýr" nebo „sýrový"."


Další příklady analogových produktů

• ZLATÁ HANÁ

  • Směsný roztíratelný tuk
  • Nezavádějící název
  • Správné značení

• DVORECKÝ EIDAM

  • Tepelně zpracovaný výrobek se sýrem na smažení (s rostlinným tukem)
  • Chybný (a dominantní) název „Eidam" má zmást spotřebitele, že se jedná o sýr

• LIDOVÝ SMAŽÁK

  • Předsmažený potravinový výrobek
  • Název se slangovým označením „Smažák" má evokovat „sýr"
  • Deklarace uvedené na produktu jsou ale správné

Kdo nemáte rádi žádné alternativy, jak vůbec poznáte kvalitní mléčné výrobky?
• Zakoupíte-li mléčné výrobky původem z EU, máte jistotu, že jste koupili kvalitní produkty.
• Všechny výrobky živočišného původu musí být opatřeny oválnou veterinární značkou zdravotní nezávadnosti.
• Český výrobek je v tomto případě označen kódem země CZ a číslem výrobního závodu (stejně tak DE - Německo, SK - Slovensko a např. AT - Rakousko)
• Identifikační označení výrobků živočišného původu označuje skutečnost, že výrobek byl vyroben v podniku, který splňuje hygienické požadavky pro výrobu potravin živočišného původu.
• Mlékárny v členských státech EU jsou pod přísným dozorem národních kontrolních orgánů. V České republice je tímto dozorčím orgánem Státní veterinární správa.
• Kupujte vždy výrobky s nevyčerpanou dobou minimální trvanlivosti, resp. dobou spotřeby.
• Mléčné výrobky nakupujte raději v „kamenných obchodech", a to vždy v chlazeném úseku (výjimkou je pouze trvanlivé, sušené a kondenzované mléko). V případě nákupu na farmářských, popř. jiných trzích, opět kupujte mléčné výrobky výlučně chlazené.
• Teplota pro úchovu a prodej mléčných výrobků musí být 4 - 8 °C.

Pokud kupujete zahraniční výrobky, postupujte následovně. „Vybírejte zboží od renomovaných výrobců. Ve všech případech nákupu dovozových výrobků je třeba vždy sledovat, aby na jejich obalech bylo odpovídající označení v českém jazyce. I zde musí být vždy uvedena veterinární značka zdravotní nezávadnosti, ze které je možné podle kódu země vyčíst původ zboží," uzavírá Ing. Jiří Kopáček, CSc. z Českomoravského svazu mlékárenského.