Skip directly to content

Sekundární osteoporóza a výživa? Poradíme vám!

Sekundární osteoporóza a výživa? Poradíme vám!

Sekundární osteoporóza se liší od té klasické tím, že představuje řídnutí kostí, které je způsobené buď nějakou farmakologickou příčinou (léky), nebo dalším chorobným stavem.

V rámci jakých onemocnění se osteoporóza vyskytuje?

 • Genetická onemocnění
 • Onemocnění spojená se sníženou činností pohlavních žláz (mentální anorexie, atletická amenorea)
 • Gastrointestinální onemocnění (gastrektomie, resekce GIT, idiopatické střevní záněty, jaterní cirhóza, malabsorpce, celiakie, laktózová intolerance, chronická pankreatitida)
 • Endokrinní onemocnění (tyreotoxikóza, hyperpatyreoidizmus, diabetes mellitus, Cushingův syndrom)
 • Nemoci krve a krvetvorby
 • Revmatické a autoimunní onemocnění
 • Další onemocnění
 • alkoholizmus
 • chronické renální selhání
 • chronická obstrukční plicní choroba
 • deprese
 • epilepsie
 • imobilizace
 • roztroušená skleróza

Dělení podle onemocnění a četnosti:

1) Osteoporóza způsobená podáváním glukokortikoidů
Tento druh osteoporózy představuje nejpočetnější skupinu. „Glukokortikoidy se užívají při léčbě revmatických onemocnění a nemocí plic," informuje nás PhDr. Karolína Hlavatá, Ph.D. v rámci kampaně na podporu mléka a mléčných výrobků Bílé plusV gastroenterologii jsou nedílnou součástí léčby idiopatických střevních zánětů, autoimunitní hepatitidy a stavů po transplantaci. Udává se, že po půl roce užívání steroidů je riziko osteoporózy až 50 % a všichni dlouhodobě užívající steroidy mají osteoporózu."
Hraniční dávka steroidů je 2,5-7,5 mg/kg. Proto se doporučuje co nejmenší dávka a převedení na jinou léčbu, pokud je to možné. Glukokortikosteroidy zvyšují 2x riziko fraktur krčku stehenní kosti a 4,5x riziko zlomeniny obratle.

Výživová doporučení
• Všichni pacienti s dávkou steroidů nad 7,5 mg/d po dobu delší jak 3 měsíce by měli být léčeni vitaminem D (800 IU/d) a vápníkem (500-1000 mg/d)
• Nově dle studií samostatné podávání 45 μg vitaminu K2 snižuje výrazně pokles minerálů v kostech (BMD) a v kombinaci s vitaminem D3 a vápníkem dokonce dochází k nárůstu BMD v bederní oblasti

2) Zánětlivé onemocnění střev (Crohnova choroba + ulcerózní kolitida)
V tomto případě mají muži a ženy stejné riziko osteoporózy. Prevalence osteoporózy je v průměru kolem 14 %. Celkové relativní riziko zlomenin je až 40 %

Výživová doporučení
• U pacientů léčených steroidy je vhodné od počátku nahrazovat vitaminem D (400-800 IU/d) a kalciem (1000 mg/den)
• Vhodná je suplementace zinku, ale také selenu a vitaminu K2 (v dávce 45 μg)

3) Celiakie
S touto chorobou je spojen vznik osteopenie, což je jakýsi předstupeň osteoporózy (kost začíná řídnout). „Osteopenie je nalézána u 18-24 % pacientů s celiakií," uvádí odbornice. „U postmenopauzálních žen je potvrzena osteoporóza u 34 % v bederní oblasti a ve 27 % v oblasti krčku stehenní kosti."

Výživová doporučení
• Od počátku onemocnění nutná dostatečná substituce vápníku (1000 mg/d) a vitaminu D (1600 IU/d)
• U dospělých většinou již nedochází k úpravě BMD (obsahu minerálů v kostech) do normálu
• Dostatečná substituce selenu, zinku a také vitaminu A, E a nově dostupného vitaminu K2

 

4) Laktózová intolerance
Laktóza podporuje vstřebávání vápníku a kostnatění nezpevněné kostní tkáně (osteoidu). „Laktózová intolerance se považuje za významný rizikový faktor osteoporózy. Osoby s laktózovou intolerancí musí ze svého jídelníčku vyřadit potraviny s vysokým obsahem laktózy, jako jsou smetana a mléko, což jsou významné zdroje vápníku," upřesňuje specialistka. „Další mléčné výrobky jsou voleny dle tolerance (kysané výrobky a tvaroh). Obtíže nezpůsobují tvrdé sýry, které již obsahují jen minimum laktózy a jsou bohatým zdrojem vápníku."

5) Jaterní onemocnění a osteoporóza
U těchto druhů onemocnění je potvrzeno zvýšené odstraňování staré kosti a snížené nahrazování kostí novou. Dochází tedy k ubývání kostní hmoty.
„Chronické nadměrné užívání alkoholu působí na kosti velmi negativně. Snižuje hladinu vitaminu D, mineralizaci kosti, hustotu kostní hmoty nebo třeba hladinu testosteronu. Podstatný je také podíl nedostatečného množství živin (malnutrice)," uvádí odbornice.
Transplantace jater je spojena s rizikem rozvoje metabolické kostní nemoci v časném pooperačním období, to znamená v prvních 3-6 měsících po zákroku. „V těchto případech hrají hlavní roli účinky glukokortikosteroidů a cyklosporinu A," upozorňuje expertka. „Rok po transplantaci jater pro dělá nějakou zlomeninu 20-30% operovaných."

Výživová doporučení
• Výživa se odvíjí od základní diagnózy
• Vždy je vhodná substituce vápníku (1000-1200 mg/d) a vitaminu D (400-800 IU/d)
• Je dobré sledovat hladinu vitaminu D a případně započít substituci aktivními formami vitaminu D a upravit výživový stav a životní styl

6) Stavy po resekcích žaludku, achlorhydrie
Zvýšené riziko osteoporózy mají i pacienti po operativním odstranění části žaludku (resekcích žaludku). „Po 10 letech od zákroku se osteoporóza vyskytuje u 32-42 % pacientů. Tím dochází ke snížení kyseliny chlorovodíkové v žaludku, což vede ke sníženému vstřebávání vápníku v tenkém střevě."

Výživová doporučení
• Suplementace vápníku by měla být prováděna vždy s jídlem
• Mladí lidé by měli mít dávku kalcia kolem 1000 mg/den, vitamin D v dávce 400-800 IU/den, ženy po přechodu pak dávku vápníku 1500 mg/d a vitamin D v dávce 800 IU/den
• Doporučují se malé porce několikrát denně

7) Bariatrická chirurgie
Tento chirurgický obor se zabývá léčbou obezity. Poruchy metabolismu postihují i kosti. Rozvoj kostního onemocnění může být velmi rychlý (již po několika měsících). Metabolická kostní nemoc může vzniknout v důsledku:
• Malabsorpce (porucha vstřebávání živin)
• Malnutrice (nedostatečný příjem živin, může dojít k podvýživě)
• a/nebo dietní restrikce (nižší dietní příjem vápníku)

8) Malnutrice
Při malabsorpci a malnutrici dochází k úbytku veškerých živin. Tedy jak bílkovin nebo esenciálních mastných kyselin, tak třeba vápníku či vitaminu D.
„Léčba spočívá hlavně v úpravě výživového stavu s dostatečným energetickým příjmem. Taktéž důležitá je dostatečná dávka suplementace vápníku a vitaminu D. Předpokladem vyléčení je léčba základního onemocnění," radí odbornice.

9) Mentální anorexie
Velmi nízká tělesná hmotnost je spojována s nízkým vrcholem kostní hmoty v mládí, zvýšenou ztrátou kostní hmoty a rizikem zlomenin u starších osob. „U mentální anorexie vede extrémní ztráta hmotnosti k chybění estrogenů. Ztráta estrogenů u těchto mladých žen přispívá ke ztrátě kostní hmoty stejně jako chybění estrogenů po menopauze."
Nemocné s mentální anorexií s průměrným trváním nemoci kolem 6 let mají 7krát větší riziko zlomenin než zdravé ženy téhož věku. „Bohužel ani vyléčení mentální anorexie nevede k úplné uzdravení kostí, riziko zlomenin je zvýšené po celý život," uzavírá PhDr. Karolína Hlavatá, Ph.D.