Skip directly to content

O projekte

Projekt Biele plus je projektom Agrárnej komory ČR a je financovaný z prostriedkov Európskej únie a Českej republiky. Do projektu je zároveň zapojená Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora. Spotreba mlieka a mliečnych výrobkov od roku 1989 v dlhodobom horizonte klesá.

Cieľom projektu Biele plus je zvýšiť spotrebu mlieka a mliečnych výrobkov u všetkých skupín populácie Slovenskej republiky. Na projekte Biele plus spolupracujú odborníci, ktorí majú dlhodobé skúsenosti s výskumom mlieka alebo s výživovým poradenstvom. Projekt Biele plus voľne nadväzuje na úspešný projekt Objav mlieko realizovaný v rokoch 2009 - 2011.

Projekt Biele plus je trojročný a bol spustený 1. februára 2014. Plán komunikácie je rozdelený do troch rokov a bude zameraný na vopred vybrané a aktuálne témy a aktivity.