Skip directly to content

Terapie osteoporózy

Trpíte vy nebo někdo z vašich blízkých „tichým zlodějem kostí", neboli osteoporózou? Pojďme nakouknout pod pokličku terapie této nepříjemné choroby.

Cílem terapie osteoporózy je zlepšit, nebo alespoň udržet množství a kvalitu kostní hmoty. „Zároveň se snažíme, abychom u lidí s osteoporózou snížili riziko zlomenin a zachovali nebo zlepšili kvalitu jejich života," informuje nás MUDr. Hana Pospíšilová v rámci projektu Bílé plus. „Osteoporózu není radno podceňovat - pokud má na ni kdokoliv alespoň podezření, měl by vyhledat lékaře a podstoupit diagnostické vyšetření."

Pokud se osteoporóza prokáže, nabízí se několik možností léčby. „U pacientů s osteopenií, která se projevuje nižším úbytkem kostní hmoty než osteoporóza (podle vyšetření DXA mají T skóre pod -2,5) a kteří prodělali osteoporotickou zlomeninu, je třeba upravit celkový denní příjem vápníku na 1-1,5 g a vitaminu D na 1 000 IU (mezinárodních jednotek)," upřesňuje paní doktorka. „Samozřejmě se u pacientů využívá i léčba pomocí léků, kterou můžeme rozdělit na antiresorpční (snižují odbourávání kosti) a anabolickou (zvyšují tvorbu kostní hmoty)."

Medikamentózní možnosti (léčba pomocí léků) jsou dnes velké, k dispozici jsou léky v podobě tablet či injekcí. Mezi ně patří:

• Hormonální substituční léčba - využívá se estrogenu, podporují novotvorbu kosti
• SERMy - zachovávají pozitivní vlastnosti estrogenů na kost, negativní vlastnosti na prsy a dělohu jsou odstraněné
• Bisfosfonáty - intenzívně potlačují proces řídnutí kostí a významně snižují riziko zlomeniny
• Kalcitonin - blokují zvýšené řídnutí kostí, významný analgetický efekt
• Stroncium ranelát - dvojí účinek na kost - zmírňuje řídnutí kosti, ale zároveň podporuje obnovu a tvorbu nové kosti
• Teriparatide - intenzívně podporuje obnovu a tvorbu nové kosti
• Denosumab - snižuje odbourávání kosti

Léčba nemoci je velmi důležitá, neboť komplikace při osteoporotických zlomeninách mohou zejména u pacientů ve vyšším věku vést až k úmrtí. „Nedílnou součástí léčby musí být pravidelné dodávání vitaminu D a vápníku," upozorňuje MUDr. Hana Pospíšilová v rámci projektu na podporu mléka a mléčných výrobků - Bílé plus.