Skip directly to content

Tisková konference k festivalu Mléko na talíři

Festival Mléko na taliří ostartovala tisková konference v restauraci Amade, která se do festivalu také zapojila.

TK festival Mléko na talíři
TK festival Mléko na talíři
TK festival Mléko na talíři
TK festival Mléko na talíři
TK festival Mléko na talíři
TK festival Mléko na talíři