Skip directly to content

Zhodnocení projektu Bílé plus

V září 2013 finišuje projekt Agrární komory ČR Bílé plus, jehož cílem bylo zvýšit spotřebu mléka a mléčných výrobků u české populace. Tříletý projekt zahájený 1. října 2010 a spolufinancovaný z prostředků Evropské unie a České republiky reagoval na evropskou krizi v chovu skotu a odbytu spotřeby mléka.

Konzumace mléka a mléčných výrobku od roku 1989 v dlouhodobém horizontu klesala. Přitom produkty z mléka hrají podle odborníků ve výživě člověka nezbytnou roli, a to díky obsahu bílkovin, vitamínů a stopových prvků.

„Mléko je v podstatě komplexní potravina obsahující téměř veškeré makro- i mikroživiny významné pro život. Jedná se o potravinu přírodního původu s nejkomplexnější rozmanitostí živin ze všech dostupných potravin. Za zmínku stojí především skutečnost, že mléko a mléčné výrobky jsou ze všech potravin nejbohatším zdrojem snadno vstřebatelného a současně dobře využitelného vápníku potřebného pro zdravý růst kostí a zubů,“ informuje nás Ing. Jiří Kopáček, CSc., předseda Českomoravského svazu mlékárenského.

Aby se zabránilo dalšímu poklesu ve spotřebě mléka a mléčných výrobků, rozhodla se AK ČR za pomoci EU a ČR realizovat projekt Bílé plus, který měl tuto nepříznivou situaci napravit. Financování projektu bylo rozděleno v poměru 50% EU, 30% ČR a 20% AK ČR z vlastních prostředků.Hlavním komunikačním pilířem Bílého plus byly webové stránky www.bileplus.cz, které se zaplňovaly informacemi získanými ve spolupráci s odborníky.

„V posledních letech kolovaly o mléce spousty nepodložených mýtů a pověr. Projekt Bílé plus měl tyto mýty a polopravdy uvést na pravou míru tak, aby se lidé nebáli mléko, sýry a další výrobky z mléka zařazovat do svého jídelníčku,“ vysvětluje prezident Agrární komory ČR Ing. Jan Veleba. „S „mléčnou osvětou“ nám pomáhali redaktoři, které jsme pravidelně zvali na tiskové konference s odborníky, mezi něž patřili například Ing. Jiří Kopáček, CSc., předseda Českomoravského svazu mlékárenského, nebo odbornice přes výživu PhDr.Karolína Hlavatá, Ph.D. Cílovou skupinou projektu byly mladé rodiny, děti, mládež i starší populace.“

Kromě pořádání tiskových konferencí na vybraná témata týkajících se mléka a mléčných výrobků projekt Bílé plus využíval coby komunikační prostředky PR články, soutěže, prezentace a kontakt se spotřebiteli na významných výstavách a veletrzích.

„Můžeme si dovolit tvrdit, že byl projekt Bílé plus úspěšný. Podařilo se nám pozitivně prezentovat spotřebu mléka a mléčných výrobků v našich jídelníčcích, poukázat na jejich zdravotní význam a přínosy, vhodnou dietetickou skladbu i sortiment a úspěšně bojovat s mýty a nepravdami. Díky aktivní práci projektu s médii a dalšími nástroji jsme dokázali zhodnotit vložené prostředky více než třikrát,“ bilancuje Ing. Jan Veleba.

Po zvážení všech argumentů, přínosů, ale i financí se AK ČR rozhodla podat žádost na program Bílé plus II pro roky 2013 – 2016 s tím, že projekt byl na národní úrovni předložen 15. dubna tohoto roku. Realizující agentuře se podařilo ve výběrovém řízení obhájit svou spoluúčast, což je předpokladem v úspěšném pokračování. Novinkou je jeho rozšíření na Slovensko, a to v poměru financí a aktivit 7:3. Celkem jde o projekt za 474,5 tis. € (12 mil Kč).

„Protože se program Bílé plus osvědčil, rádi bychom pokračovali ve spolufinancování projektu Bílé plus II, a to ve výši 30% financování rozpočtu ze strany ČR. Nejenže projekt pomůže zlepšit stravovací návyky mladé generace, ale zároveň podpoří rozvoj živočišné výroby, kdy bude kladen důraz na chov skotu ve vazbě na rostlinnou výrobu,“ objasňuje Ing. Dana Večeřová, ředitelka odboru komunikace Ministerstva zemědělství.

To, že mají podobné projekty na podporu různých komodit význam, potvrzuje i Ing. Petr Hlavatý, tiskový mluvčí SZIF. „Jsme rádi, že od roku 2006 SZIF úspěšně administruje již 7 programů v celkovém finančním objemu 233 mil. Kč, z toho EU přispěla polovinou, tedy 116,5 mil. Kč. Je tedy zřejmé, že tato forma podpory má smysl. Byli bychom rádi, kdyby se v dalším období podařilo čerpat ještě více prostředků, což přímo závisí na předkladatelích projektů, kteří jsou iniciátory těchto programů.“

A jaká jsou očekávání od případného navázání projektu – Bílého plus II?

„Od programu Bílé plus II očekáváme udržení a zvýšení zájmu spotřebitelů o mléko a mléčné výrobky, další rozšíření povědomí o dietetických hodnotách, vhodnosti zařazení mléka do jídelníčku a pozitivní výchovu spotřebitele od dětských let. Nepřímo pak jde i o podporu a vazbu na zemědělskou prvovýrobu a zpracovatelský průmysl ve středoevropském regionu a jejich posílení v rámci Evropského společenství. Vyjádření z EK k projektu Bílé plus II očekáváme v průběhu nejbližších dní,“ dodává prezident Agrární komory ČR Ing. Jan Veleba.